บริจาค

 การบริจาคของท่านสามารถช่วยเหลือสังคมได้ มูลนิธิฯจะนำเงินบริจาคของท่านไปใช้ในโครงการต่างๆตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ

ขออนุโมทนาบุญ