โครงการ ไทยนิยม..ยั่งยืนร่วมกิจกรรม โครงการ กทม..เติมความสุข

กทม เติมความสุขครั้งที่ 2 สะพานพระราม8

กทม เติมความสุขครั้งที่ 3 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

กทม เติมความสุขครั้งที่ 4 วัดหลักสี่

กทม เติมความสุขครั้งที่ 5 สะพานแขวนพระราม 9 

กทม เติมความสุขครั้งที่ 6 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น)

กทม เติมความสุขครั้งที่ 7 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

กทม เติมความสุขครั้งที่ 8 วัด อุดมรังสี

กทม เติมความสุขครั้งที่ 9 การกีฬาแห่งประเทศไทย

กทม เติมความสุขครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 11 เอเชียทีค เดอะริเวอรฟร้อนท์

ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 13 สวนสาธารณะ เซ็นทรัล พาร์ค พระราม 2

ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 14  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 15 ราม 2 ไนท์บาซาร์

ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 16 หลังตลาดสามย่าน

ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 17 สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ

ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 18 ราชภัฏจันทร์เกษม

ไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 19 สำนักงานเขตบางแค