โครงการสวนสาธารณะ กทม ปลอดภัย

ขอเชิญ วิศวกรอาสา/สถาปนิกอาสา/นายช่างอาสา/ยุวช่างอาสา
ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างในสวนสาธารณะ
ณ สวนราษฎร์ภิรมย์
47 ซอย สุวินทวงศ์ แขวง แสนแสบ เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1051
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
กำหนดการ
08.45 - 09.00 น. พบที่จุดนัดพบ สวนราษฎร์ภิรมย์
09.00 - 09.30 น.

หัวหน้าทีม : นายปิยพันธ์ จันทร์เพ็ชร์

จัดกลุ่ม นายช่างอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบโครงสร้าง

09.30 - 12.00 น. ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบโครงสร้าง และสรุปผลการดำเนินงาน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 
 
..........................................................................................................
ขอเชิญ วิศวกรอาสา/สถาปนิกอาสา/นายช่างอาสา/ยุวช่างอาสา
ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างในสวนสาธารณะ
ณ สวนหนองจอก
21/9 ถ. เลียบวารี แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
กำหนดการ
08.45 - 09.00 น. พบที่จุดนัดพบ สวนหนองจอก
09.00 - 09.30 น.

หัวหน้าทีม : นายปิยพันธ์ จันทร์เพ็ชร์

จัดกลุ่ม นายช่างอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบโครงสร้าง

09.30 - 12.00 น. ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบโครงสร้าง และสรุปผลการดำเนินงาน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 
..........................................................................................................
ขอเชิญ วิศวกรอาสา/สถาปนิกอาสา/นายช่างอาสา/ยุวช่างอาสา
ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างในสวนสาธารณะ
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สาทร) ซ.งามดูพลี ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
กำหนดการ
08.45 - 09.00 น. พบที่จุดนัดพบ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (สาทร) ซ.งามดูพลี ถนนสาทร แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
09.00 - 09.30 น.

หัวหน้าทีม : นายมนรักษ์ ศรีบุญเอียด  

จัดกลุ่ม นายช่างอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบโครงสร้าง

09.30 - 12.00 น. ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบโครงสร้าง และสรุปผลการดำเนินงาน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

.....................................................................................................................................................
ขอเชิญ วิศวกรอาสา/สถาปนิกอาสา/นายช่างอาสา/ยุวช่างอาสา
ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างในสวนสาธารณะ
ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย)
ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
กำหนดการ
08.45 - 09.00 น. พบที่จุดนัดพบ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (บางกอกน้อย)
ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
09.00 - 09.30 น.

หัวหน้าทีม : นายวุฒิศิลป์ เรืองวิทยานิธิกร สถาปนิกอาสา

จัดกลุ่ม นายช่างอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบโครงสร้าง

09.30 - 12.00 น. ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบโครงสร้าง และสรุปผลการดำเนินงาน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

 
.............................................................................
ขอเชิญ วิศวกรอาสา/สถาปนิกอาสา/นายช่างอาสา/ยุวช่างอาสา
ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างในสวนสาธารณะ
ณ สวนบึงกระเทียม ซอยรามอินทรา 82 แยก 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. 
กำหนดการ
08.45 - 09.00 น. พบที่จุดนัดพบ สวนบึงกระเทียม ซอยรามอินทรา 82 แยก 6 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
09.00 - 09.30 น.

หัวหน้าทีม : ว่าที่ร.อ.ศิริพงษ์ สนานคุณ  

จัดกลุ่ม นายช่างอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบโครงสร้าง

09.30 - 12.00 น. ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบโครงสร้าง และสรุปผลการดำเนินงาน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

ขอเชิญ วิศวกรอาสา/สถาปนิกอาสา/นายช่างอาสา/ยุวช่างอาสา
ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟฟ้า โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างในสวนสาธารณะ
ณ สวนธนบุรีรมย์ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

กำหนดการ

08.45 - 09.00 น. พบที่จุดนัดพบ สวนธนบุรีรมย์ ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
09.00 - 09.30 น. หัวหน้าทีม : นายศักดิ์สิทธิ์ ศิลธร  จัดกลุ่ม นายช่างอาสา วิศวกรอาสา สถาปนิกอาสา เข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า
และ ตรวจสอบโครงสร้าง
09.30 - 12.00 น. ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ตรวจสอบโครงสร้าง และสรุปผลการดำเนินงาน

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน