วันที่ 2 มิถุนายน 67 บ้านพักและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช